Izobraževalni seminar Ven za zdravje 2

Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog

Jana Kozamernik 0 259

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v začetku oktobra 2022 organiziral zadnji izobraževalni seminar za občine v okviru programa Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni . Seminar je bil namenjen osveščanju in prenosu znanja na občine, občinske načrtovalce ter druge deležnike, ki lahko s svojim delovanjem podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski ravni.

Seminar je potekal v živo v vzhodni Sloveniji, na gradu Grad na Goričkem, namenjen je bil tudi predstavnikom bolj oddaljenih občin, ki so imeli manj priložnosti za udeležbo na dosedanjih izobraževanjih Ven za zdravje

Brezplačno izobraževanje, je potekalo v sredo, 5. oktobra 2022 od 10:00 do 13:30 ure v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko. Vsebine sta predstavili mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Program in vabilo na dogodek si lahko ogledate tukaj.

 

 

Spletni seminar: Načrtujmo skupaj zdravo mesto!

S prispevkom bomo sodelovali na spletnem seminarju, organiziranem v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto.

Jana Kozamernik 0 250

V torek, 27. 9. 2022 od 9:00 do 11:30 bo potekal spletni Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto. Seminar se opira na koncept Svetovne zdravstvene organizacije “zdravo mesto”, vsebinsko pa na dva programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in Ven za zdravje!, s katerim Ministrstvo za zdravje v okviru programa Dober tek Slovenija zadnja tri leta podpirala delovni skupini IPoP in UI RS pri raziskovanju in razvijanju novih rešitev za načrtovanje zdravju prijaznega okolja in omogočanje aktivnega življenjskega sloga skozi urbanistično načrtovanje in urejanje prostora.

Na seminarju bodo predavale: dr. Maja Simoneti (IPoP), Andrea Backović Juričan (NIJZ) ter mag. Ina Šuklje Erjavec (UIRS) in Jana Kozamernik (UIRS). Slednji bosta predstavili uporabo priporočil za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, ki so nastala na osnovi testiranja na pilotnem primeru 3 naselij v občini Kočevje, ki je potekalo v okviru programa Ven za zdravje - Strokovne podlage za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev.

 

Vabilo na seminar

Prijavnica na seminar

 

Ven za zdravje na 11. konferenci HEPA Europe

Konferenca HEPA Europe: "An ecosystem approach to health-enhancing physical activity promotion"

Jana Kozamernik 0 210

 

Na letošnji HEPA konferenci, ki poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), bo mag. Ina Šuklje Erjavec v prispevku Exploring the association between green space attributes and physical activity to inform urban planning and policy v sklopu predavanj O6-1 govorila o pomembni povezavi zelenih površin in telesni dejavnosti ter obravnavi teh vsebin v urbanističnem načrtovanju.

Program Ven za zdravje - sodelovanje med prostorsko načrtovalsko stroko in strokovnjaki javnega zdravja v projektu - bomo predstavili tudi v sklopu predstavitev posterjev P08-3: Integrating public health expertise to support green space planning by promoting active lifestyles in Slovenia.

Več o konferenci najdete na spletni strani HEPA Europe.

Detajlni program je na voljo na tej strani.

 

Delavnica: Kakovost zelenih površin za potrebe mladih

Izvedena delavnica v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje

Jana Kozamernik 0 208

 

 

16. junija 2022, tik pred zaključkom šolskega leta, smo UIRS v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje izvedli delavnico z dijaki dveh razredov BIC v Ljubljani, na lokaciji Cesta v mestni log 47. Delo z dijaki je potekalo v štirih skupinah, delavnica pa je potekala tako v razredu kot na prostem. Pri izvedbi so nam pomagali učitelji šole.

Delavnica je obsegala uvodni in zaključni vodeni razgovor glede pogleda in odnosa do širšega in ožjega prostora šole, v osrednjem delu delavnice pa smo na prostem, preko razgovora na terenu v šritih različnih prostorih v okolici šole naslovili vprašanja o potrebah, navadah in uporabi zelenih površin, pomenu univerzalne dostopnosti, o oblikovanju prostora in potencialih oz. izzivih in priložnostih za njegovo izboljšavo. 

Izsledki raziskave “Navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost”

Rezultati leta 2021 izvedene raziskave o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19

Jana Kozamernik 0 243

 

Urbanistični inštitut RS je v letu 2021 izvedel raziskavo o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19.

Raziskava je temeljila na vseslovenski spletni anketi, v kateri je sodelovalo 1161 udeležencev. Podatke smo analizirali in izsledke strnili v pričujočem poročilu. Slednje obsega:

  • Opis vzorca in stanje glede telesne dejavnosti: predstavljene se osnovne karakteristike vzorca
  • Potrebe in želje: predstavljeni so motivacijski elementi in ovire v zunanjem prostoru za telesno dejavnosti ter spremembe navad zaradi pandemije covid-19
  • Zaključke in priporočila: ki so namenjeni načrtovalcem lokalnega prostora in drugim strokovnjakom kot pomoč pri njihovem delu, lokalnim odločevalcem in javnosti za vpogled v stanje in kritično presojo.

Celotno poročilo oz. izsledke raziskave lahko preberete tukaj.

Poročilo je povzeto po prispevku, ki bo objavljen predvidoma junija 2022 v strokovni izdaji revije Urbani izziv.


Sodelavke Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
Vita Žlender, Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik in Nina Goršič

Urbana narava, zelene površine in zdravje

Na webinarju predana pomembna sporočila in druge informacije za občine in mesta

Jana Kozamernik 0 225

Na webinarju letnega srečanja zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest je 20. aprila 2022 sodelovala tudi Ina Šuklje Erjavec s prispevkom "Urbana narava, zelene površine in zdravje – za občine in mesta pomembna sporočila z webinarja; druge aktualne informacije". 

Ključni vsebinski poudarki predstavitve so bili uvodoma o pomenu mestnih zelenih površin za zdravje, podrobneje pa so bile predstavljene ugotovitve mednarodne raziskave o pozitivnih učinkih narave in zelenih površin v času epidemije, glavna sporočila SZO glede zelenih površin in zdravja, pomen Priročnika Ven za zdravje v Sloveniji, o zelenih površinah in dokazih o vplivu na duševno zdravje, o ukrepih povečanja zelenih površin, ki jim v tujini posvečajo veliko pozornost, pomembne vsebine na predstavitvi so bila tudi sporočila iz različnih dosedanjih razprav, ki so se osredotočala na potrebno ukrepanje na področju zagotavljanja urbane narave, aktivnosti zdravstvenega sektorja in vključenosti vseh relevantnih sektorjev, pa tudi o financiranju javnih zelenih površin in podobnih tematikah.

V primeru, da želite datoteko - predstavitev, nas kontaktirajte.

Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike

Predstavljene potrebe fokusne skupine in vsi ključni vidiki načrtovanja zunanjega prostora

Jana Kozamernik 0 260

Na webinarju, ki ga je organiziralo Partnerstvo za okolje in zdravje 9. marca 2022 smo predstavili različne vidike, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol v času pouka in izven njega.

 

 

 

 

Ina Šuklje Erjavec je v predstavitvi "Zunanji prostor šol – pomen, značilnosti in potenciali za učenje, igro in zdravje otrok in mladostnikov" predstavila značilnosti in potrebe fokusne skupine (starejših otrok in mladostnikov, starosti približno od 11- 18 let), razumevanje zunanjega prostora šole – splošnih značilnosti, pričakovanj in potencialov obšolskega prostora, pa tudi o načinih iskanja priložnosti za izboljšavo teh prostorov.

Jana Kozamernik je v predstavila dejavnike kakovosti zunanjega prostora, obstoječe smernice državnega prostorskega reda, ki se navezujejo na načrtovanje zunanjih prostorov šol in drugih z njimi povezanih ureditev ter na podlagi nekaterih konkretnih primerov obrazložila proces načrtovanja. Izpostavljene so bile različne načrtovalske ravni in pomen strokovnih odločitev pri oblikovanju odprtega prostora. Predstavljen je bil tudi primer možnosti oz. potenciala povezovanja načrtovalcev, šole in mladih pri procesu oblikovanja okolice šole oz. njegovega dela.

RSS

Responsive image