Going Out for Health 2 seminar

"Going out for Health 2" seminar on ensuring enough green spaces for active and healthy lifestyles in towns and cities

Jana Kozamernik 0 216

The Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia organised the last seminar for municipalities in the framework of the Going Out for Health 2 programme - promotion of expert guidance on planning green spaces for active lifestyles among stakeholders at local level. The seminar was aimed at raising awareness and transferring knowledge to municipalities, municipal planners and other stakeholders who can support and implement the link between public health and spatial planning at municipal level through their actions.

The seminar took place in eastern Slovenia, at the castle Grad in Goričko on 5 October 2022 from 10:00 to 13:30, and was organised in cooperation with the Goričko Landscape Park. 

Program of the event

Webinar: Let's plan a healthy city together!

We will be contributing to a webinar organised as part of the Active School and Healthy City programme

Jana Kozamernik 0 194

Webinar, called Planning a Healthy City Together will be organised on Tuesday, 27 September 2022 from 9.00 to 11:30.

The seminar is based on the World Health Organization's concept of "Healthy City" and the content of the two programmes: Active to School and Healthy City and Going Out for Health!, through which the Ministry of Health, within the framework of the Dober tek Slovenia programme, has been supporting the IPoP and UIRS working groups for the last three years in researching and developing new solutions for planning health-friendly environments and facilitating an active lifestyle through urban planning and spatial planning.

The speakers at the seminar will be: Dr. Maja Simoneti (IPoP), Andrea Backović Juričan (NIJZ), Mag. Ina Šuklje Erjavec (UIRS) and Jana Kozamernik (UIRS). Ina and Jana from UIRS team will present the recommendations for the planning of green spaces to promote active lifestyles, which were developed on the basis of a pilot case study of 3 settlements in the municipality of Kočevje, which was carried out within the framework of the Going Out for Health - Expert basis for the design of green spaces to promote physical activity of the inhabitants programme.

Invitation to the seminar

 

"Going Out for Health" at the 11th HEPA Europe Conference

HEPA Europe Conference: "An ecosystem approach to health-enhancing physical activity promotion"

Jana Kozamernik 0 167

At this year's HEPA conference, which is being held under the World Health Organization (WHO), mag. Ina Šuklje Erjavec will speak about the important link between green space attributes and physical activity and how to address these issues in urban planning.

Delavnica: Kakovost zelenih površin za potrebe mladih

Izvedena delavnica v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje

Jana Kozamernik 0 163

 

 

16. junija 2022, tik pred zaključkom šolskega leta, smo UIRS v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje izvedli delavnico z dijaki dveh razredov BIC v Ljubljani, na lokaciji Cesta v mestni log 47. Delo z dijaki je potekalo v štirih skupinah, delavnica pa je potekala tako v razredu kot na prostem. Pri izvedbi so nam pomagali učitelji šole.

Delavnica je obsegala uvodni in zaključni vodeni razgovor glede pogleda in odnosa do širšega in ožjega prostora šole, v osrednjem delu delavnice pa smo na prostem, preko razgovora na terenu v šritih različnih prostorih v okolici šole naslovili vprašanja o potrebah, navadah in uporabi zelenih površin, pomenu univerzalne dostopnosti, o oblikovanju prostora in potencialih oz. izzivih in priložnostih za njegovo izboljšavo. 

Izsledki raziskave “Navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost”

Rezultati leta 2021 izvedene raziskave o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19

Jana Kozamernik 0 202

 

Urbanistični inštitut RS je v letu 2021 izvedel raziskavo o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19.

Raziskava je temeljila na vseslovenski spletni anketi, v kateri je sodelovalo 1161 udeležencev. Podatke smo analizirali in izsledke strnili v pričujočem poročilu. Slednje obsega:

  • Opis vzorca in stanje glede telesne dejavnosti: predstavljene se osnovne karakteristike vzorca
  • Potrebe in želje: predstavljeni so motivacijski elementi in ovire v zunanjem prostoru za telesno dejavnosti ter spremembe navad zaradi pandemije covid-19
  • Zaključke in priporočila: ki so namenjeni načrtovalcem lokalnega prostora in drugim strokovnjakom kot pomoč pri njihovem delu, lokalnim odločevalcem in javnosti za vpogled v stanje in kritično presojo.

Celotno poročilo oz. izsledke raziskave lahko preberete tukaj.

Poročilo je povzeto po prispevku, ki bo objavljen predvidoma junija 2022 v strokovni izdaji revije Urbani izziv.


Sodelavke Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
Vita Žlender, Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik in Nina Goršič

Urbana narava, zelene površine in zdravje

Na webinarju predana pomembna sporočila in druge informacije za občine in mesta

Jana Kozamernik 0 186

Na webinarju letnega srečanja zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest je 20. aprila 2022 sodelovala tudi Ina Šuklje Erjavec s prispevkom "Urbana narava, zelene površine in zdravje – za občine in mesta pomembna sporočila z webinarja; druge aktualne informacije". 

Ključni vsebinski poudarki predstavitve so bili uvodoma o pomenu mestnih zelenih površin za zdravje, podrobneje pa so bile predstavljene ugotovitve mednarodne raziskave o pozitivnih učinkih narave in zelenih površin v času epidemije, glavna sporočila SZO glede zelenih površin in zdravja, pomen Priročnika Ven za zdravje v Sloveniji, o zelenih površinah in dokazih o vplivu na duševno zdravje, o ukrepih povečanja zelenih površin, ki jim v tujini posvečajo veliko pozornost, pomembne vsebine na predstavitvi so bila tudi sporočila iz različnih dosedanjih razprav, ki so se osredotočala na potrebno ukrepanje na področju zagotavljanja urbane narave, aktivnosti zdravstvenega sektorja in vključenosti vseh relevantnih sektorjev, pa tudi o financiranju javnih zelenih površin in podobnih tematikah.

V primeru, da želite datoteko - predstavitev, nas kontaktirajte.

Priložnosti uporabe zunanjega prostora šol za starejše otroke in mladostnike

Predstavljene potrebe fokusne skupine in vsi ključni vidiki načrtovanja zunanjega prostora

Jana Kozamernik 0 217

Na webinarju, ki ga je organiziralo Partnerstvo za okolje in zdravje 9. marca 2022 smo predstavili različne vidike, ki so pomembni za ustvarjanje ustreznih možnosti uporabe zunanjega prostora osnovnih in srednjih šol v času pouka in izven njega.

 

 

 

 

Ina Šuklje Erjavec je v predstavitvi "Zunanji prostor šol – pomen, značilnosti in potenciali za učenje, igro in zdravje otrok in mladostnikov" predstavila značilnosti in potrebe fokusne skupine (starejših otrok in mladostnikov, starosti približno od 11- 18 let), razumevanje zunanjega prostora šole – splošnih značilnosti, pričakovanj in potencialov obšolskega prostora, pa tudi o načinih iskanja priložnosti za izboljšavo teh prostorov.

Jana Kozamernik je v predstavila dejavnike kakovosti zunanjega prostora, obstoječe smernice državnega prostorskega reda, ki se navezujejo na načrtovanje zunanjih prostorov šol in drugih z njimi povezanih ureditev ter na podlagi nekaterih konkretnih primerov obrazložila proces načrtovanja. Izpostavljene so bile različne načrtovalske ravni in pomen strokovnih odločitev pri oblikovanju odprtega prostora. Predstavljen je bil tudi primer možnosti oz. potenciala povezovanja načrtovalcev, šole in mladih pri procesu oblikovanja okolice šole oz. njegovega dela.

RSS

Responsive image