Dobre prakse urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti

Ali se vaša občina lahko pohvali z dobrimi praksami urejanja zelenih površin, ki spodbujajo vsakodnevno telesno dejavnost prebivalcev in s tem prispevajo k njihovemu zdravju in dobremu počutju?

V pomoč k odgovoru na to vprašanje smo v okviru programa Ven za zdravje 3 za občine pripravili spletni vprašalnik, ki je pred vami. Namen programa je občinam zagotoviti čim bolj uporabno in konkretno strokovno podporo pri zagotavljanju in načrtovanju kakovostnih, enakovredno uporabnih in dostopnih ter ustrezno obsežnih in razporejenih zelenih površin (v nadaljevanju ZP), ki omogočajo in spodbujajo telesno dejavnost (v nadaljevanju TD). Verjamemo, da so za ta namen še posebno pomembne in dragocene izkušnje občin na tem področju, zato smo pristopili k pripravi Zbirnika dobrih praks slovenskih občin na temo urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev (Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje).

Za vas smo pripravili 14 vprašanj: 3 splošna, 10 vsebinskih in 1 zaključno. Vabimo vas, da z odgovori nanje ocenite, ali v vaši občini lahko opredelite tovrstne prakse. V nadaljevanju se nato lahko odločite, da z vašimi izkušnjami in primeri pomembno prispevate pri spodbujanju slovenskih občin k uspešnemu urejanju ZP v podporo javnemu zdravju.

Ali ima vaša občina dobro prakso?

Odgovori na naslednja vsebinska vprašanja vam bodo dali informacijo, ali lahko v vaši občini opredelite eno ali več dobrih praks urejanja ZP za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Da je posamezna ureditev prepoznana kot možna dobra praksa mora zanjo veljati, da je mogoče pozitivno odgovoriti na vsa spodnja vsebinska vprašanja (od 1-6) in vsaj dve merili iz spodnjega vprašanja št. 7.

Prosimo, odkljukajte, če lahko pritrdilno odgovorite na posamezna spodnja vprašanja.

7. Ali se je velikost ureditve/območja z njegovim razvojem povečala ali ostala enaka, hkrati pa se je s časom izboljšala tudi njegova:


Responsive image