Sodelujemo na 3. nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti

Nina 0 27


 


 


 

Vabljeni na 3. nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki jo organizirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V sekciji Zmanjšajmo sedeči način življenja bo s prispevkom Prostorsko načrtovanje, ki spodbuja telesno dejavnost sodelovala tudi mag. Ina Šuklje Erjavec. Predstavila bo, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju zelenih površin in drugih odprtih prostorov, da so ti ustrezni in privlačni za vsakdanjo aktivno uporabo.

Konferenca bo potekala 26. in 27. maja 2021 preko spleta. 

Program konference najdete na povezavi.

Ven za zdravje

Poddaja v okviru Liber.ac 2021

Nina 0 28

 

 

 

 


Na letošnjem sejmu akademske knjige Liber.ac 2021 z naslovom Stopinje v mestu bo v poddaji predstavljena tematika projekta in priročnika Ven za zdravje, ki poudarja kako pomembno je pri prostorskem načrtovanju posvetiti pozornost zelenim površinam saj spodbujajo telesno aktivnost mestnih prebivalcev in izboljšujejo njihovo zdravje. O vsem tem bosta razmišljali Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, sodelavki z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Poddaja Ven za zdravje bo v živo predvajana v torek, 18. maja 2021 ob 18 uri.  K poslušanju pa ste vabljeni tudi še kasneje.
Program in povezava.

Naravne prvine omogočajo stik z naravo, ki ima dokazano zelo pozitiven učinek na počutje in zdravje ljudi in ga ni mogoče nadomestiti, zato je izjemnega pomena načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev. Pri urbanem prostorskem načrtovanju so tovrstni premisleki ključni, saj prostorsko načrtovanje neposredno vpliva na zdravje ljudi.

 

Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade

Webinar namenjen predvsem mladim od 15 do 25 let

Nina 0 48


 

 

 

Kakšnih zelenih površin si želijo mladi?
Dogodek je namenjen predvsem mladim od 15 do 25 let, na njem pa bodo predstavljeni vidiki kakovosti zelenih površin in kakšni so pristopi načrtovanja zelenih površin in možnostih njihove uporabe. Preko interaktivne razprave bomo preverili ali smo strokovnjaki pravilno prepoznali potrebe mladih glede zelenih površin in njihove uporabe oziroma ali te strokovno prepoznane potrebe držijo in so aktualne.
Na dogodku bodo imeli udeleženci možnost predstaviti v čem sami vidijo probleme pri uporabi zelenih površin in predstaviti svoje ideje za izboljšanje stanja.

Izobraževanje bo preko spleta potekalo 11. maja 2021 od 14.30 do 16.30; prijave se zbirajo preko povezave.
Oglejte si program.


*Webinar organizirata Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut za zdravje in okolje v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Ven za zdravje

Anketa o telesni dejavnosti in zelenih površinah

Nina 0 289
 
 
 


 Na Urbanističnem inštitutu RS izvajamo raziskavo, s katero želimo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajamo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želimo nadgraditi, zato vas prosimo, da nam z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Anketa je anonimna in namenjena vsem starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 12 minut časa. 

Prosimo vas, da izpolnite anketo, ki je na povezavi.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

*Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

Spletni izobraževalni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja

Nina 0 33


 Urbanistični inštitut RS ob Svetovnem dnevu zdravja in v Mesecu krajinske arhitekture 2021 organizira spletni dogodek osveščanja in prenosa znanja na občine ter druge zainteresirane, ki lahko s svojim delovanjem podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski ravni. Tokratno izobraževanje se bo osredotočalo na zelene površine in njihov pomen za spodbujanje gibanja prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja.
»Ven za zdravje« je slogan, ki povzema osrednjo temo dogodka, hkrati pa je to tudi naslov priročnika, ki ga je Urbanistični inštitut RS izdal leta 2019 v okviru programa, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Vabimo vas, da se pridružite brezplačnemu izobraževanju, ki bo potekalo v sredo, 7. aprila 2021 od 10:00 – 13:30 ure, preko spletne platforme ZOOM.

Namen dogodka bo osvetliti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in v tem kontekstu predstaviti pristop za načrtovanje zelenih površin pri pripravi občinskega prostorskega načrta. S tem bomo naslovili številna v času epidemije še bolj aktualna vprašanja o urejanju javnega prostora v občinah in naseljih. Zelo jasno se je namreč pokazala vrednost kakovostnega lokalnega okolja, bližina zelenih površin in rekreacijskih poti ter možnosti izbire in pogojev za različne telesne dejavnosti zunaj.  Izostrilo se je tudi dejstvo, da obstoj in dostopnost ustrezno urejenih javnih zelenih površin in drugih odprtih prostorov nista samoumevna. Za izboljšanje kakovosti bivanja, zdravo okolje in enakovredne možnosti je potrebno zagotoviti celovito prostorsko načrtovanje, upravljanje, obnovo in vzdrževanje. Na dogodku bodo predstavljene usmeritve za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje pogojev za aktiven življenjski slog prebivalcev. Odprta bo tudi razprava o dejanskih možnostih za večjo vključitev zahtev po kakovostno urejenem javno dostopnem prostoru v prostorske akte.

Program dogodka je na povezavi.

Prijave zbiramo najkasneje do 6. aprila 2021 do 12h na povezavi. Na dan pred dogodkom vam na vaš e-mail naslov pošljemo povezavo na spletno platformo ZOOM

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).

 

Program »Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj »Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano«.

RSS

Responsive image