Jana Kozamernik
/ Categories: Novice

Letno nacionalno srečanje/konferenca članic Slovenske mreže Zdravih mest

Predstavitev v okviru konference

Krajinska arhitektka mag. Ina Šuklje Erjavec z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je na nacionalnem srečanju članic slovenske mreže zdravih mest, 7.12.2023, izvedla predavanje z naslovom "Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje - Kaj lahko storijo občine?", s katerim je naslovila ključno vlogo, ki jo imajo občine pri zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje.

Uvodoma je predstavila občinam namenjene aktivnosti in partnerje programa Ven za zdravje 3, ki so poleg koordinatorja Slovenske mreže zdravih mest še: Inštitut za zdravje in okolje, Zavod za izobraževanje in inkluzijo ODTIZ ter Skupnost občin Slovenije, katere delovanje in sporočila zdravim mestom je predstavila Ana Plavčak, svetovalka in projektna vodja SOS.

Osrednji del predstavitve je bil osredotočen na pomen in pristope ustvarjanje ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje s poudarkom na pomenu kakovosti prostorskega načrtovanja, med-strokovnega sodelovanja in vključevanja deležnikov na lokalnem nivoju. Za celovito in kakovostno načrtovanje zelenih površin imajo občine na razpolago vrsto strokovnih dokumentov in priporočil v okviru priročnika Načrtovanje zelenega sistema mest in naselij ter Priporočil za izdelavo urbanistične zasnove, ki so del Državnega prostorskega reda ter strokovne smernice za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti Ven za zdravje, katerih pripravo je naročilo Ministrstvo za zdravje.  V njih so navedena strokovna izhodišča za načrtovanje prostora, kot so preskrbljenost z zelenimi površinami, varnost in kakovost le-teh. Govornica je opozorila, da se, zaradi neupoštevanja strokovnih izhodišč, v praksi občine zelo pogosto soočajo s problemi slabo premišljenega umeščanja in neustrezne kakovosti, načrtovanja in opremljanja javnih zunanjih ureditev za vsakodnevno telesno dejavnost.

V zadnjem delu predavanja je bil predstavljen dosedanji odziv občin na pripravo Zbirnika dobrih praks Ven za zdravje, ki nastaja v okviru projekta Ven za zdravje 3, v katerem se zbira dobre prakse zagotavljanja zelenih površin za telesno dejavnost v slovenskih občinah. Predstavljene so bile do sedaj prejete prijave dobrih praks z občin Kočevje, Murska Sobota, Ruše in Hrastnik. Za prijavo dobrih praks, ki je podaljšana v leto 2024, bodo občine dobile ponovni poziv v januarju 2024.

Previous Article 17. Kongres športa za vse - plenarno predavanje mag. Ine Šuklje Erjavec
Next Article Začetek izvajanja svetovalnic Ven za zdravje 3
Print
556

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Responsive image