VABLJENI K SODELOVANJU!   

SPLETNA ANKETA VEN ZA ZDRAVJE

 

 

Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

 

Povezava med zdravjem in prostorskim načrtovanjem je večplastna. Namen izdelave strokovnih podlag prostorskega načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva je raziskati in predstaviti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za vzpodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in pripraviti celovit pregled različnih vidikov pomembnih za ustrezno prostorsko načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega, kakovostnega bivalnega okolja, ki bo spodbujalo in omogočalo aktiven, zdrav življenjski slog prebivalcev vseh starosti in družbenih skupin.

Številne študije dokazujejo (npr. Urban Green Spaces and Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016), kako sta fizično in duševno zdravje prebivalcev odvisna (tudi) od ustreznega načrtovanja zelenih površin in kako načrtovanje zelenih površin neposredno vpliva na stopnjo javnega zdravja prebivalcev. Pristopi kot so trajnostna mobilnost, zelena infrastruktura, ekosistemske storitve, participacija in soustvarjanje v načrtovanju, integralno/inkluzivno načrtovanje«, dostopnost za vse, urbano vrtičkarstvo/urbana pridelava hrane ipd. prinašajo vrsto pomembnih podpornih vidikov za učinkovitejši razvoj zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

zloženka Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

leaflet Expert basis for spatial planning of green areas aimed at promoting physical activities for citizens

Predstavitev tematskih sklopov

Program priprave strokovnih podlag bo izveden v več med seboj tesno povezanih tematskih sklopih, ki bodo obravnavali:

 • vlogo, pomen in potenciale zelenih površin s stališča za javno zdravje (kakovost okolja in telesno dejavnost),
 • tipologijo zelenih površin z vidika spodbujanja telesne dejavnosti,
 • potrebne značilnosti in vidiki kakovosti zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti,
 • dostopnost in varnost različnih tipov zelenih površin za vse prebivalce,
 • trajnostna mobilnost - načrtovanje za hojo in kolesarjenje, varne poti v šolo,
 • zeleni sistem - zelena infrastruktura razporejanje in povezovanje zelenih površin,
 • pogled v prihodnost- nove potrebe in novi načini motiviranja uporabe (cyberparks).
   

Osnovni tematski sklop:

ZELENE POVRŠINE

a. potenciali 
b. tipologija
c. kakovost
d. načrtovanje

Štirje podporni tematski sklopi:

1. Trajnostna mobilnost
2. Dostopnost in varnost
3. Participacija in soustvarjanje za urbano pravičnost
4. Motivacija in percepcija

Delovni načrt


1 Upravljanje in koordinacija

2 Informiranje in obveščanje

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
spletna stran projekta, informativno gradivo, javne strokovne predstavitve in tematska predavanja ter publikacija.

3 Dejavnosti namenjene neposredno uporabnikom

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
uvodna analiza in kritičen pogled strokovnih gradiv, zakonodaje in publikacij za analizo situacije in možnosti povezav med spodbujanjem telesne dejavnosti in načrtovanjem, uvodna in nadaljevalne delavnice, razvijanje osnovnih in tematskih podpornih sklopov, priprava osnutka strokovnega gradiva s smernicami, ter končno gradivo, ki sintezno povezuje vse vidike. 

4 Evalvacija

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
sprotna evalvacija dela in prenosa znanja ter učinkovitosti informiranja in diseminacije. 


Ven za zdravje v Kočevju 

21. oktober 2018 ob 9.00 uri  

V sklopu evropskega tedna mobilnosti je bila z namenom anketiranja prebivalcev občine Kočevje o njihovih telesnih aktivnostih v odprtih zelenih prostorih postavljena stojnica na Trgu zbora odposlancev v Kočevju. Mimoidoče so za sodelovanje v anketi motivirale nagrade, v pogovorih pa smo izvedeli še mnogo zanimivega o njihovih željah in navadah, o tem, kje se v prostem času radi zadržujejo in katera območja v mestu so nepriljubljena. Prebivalci so izpostavili predvsem problematiko nepovezanih peš in kolesarskih poti in neurejenost določenih prostorov. Akcija je bila uspešna, saj smo pridobili koristne informacije za razvoj projekta, mesto pa je bogatejše za nekaj novih žog, nahrbtnikov in drugih potrebščin za udejstvovanje na svežem zraku.

  

Delavnice 

Delavnica 1: Vidiki načrtovanja in kakovosti zelenih površin

Ljubljana: 27. marec 2018 ob 9.00 uri  

1. del: terenski ogled (Severni mestni park – Navje, Ljubljana in drugi odprti prostori v mestu)
2. del: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

  

Uvodna delavnica

Ljubljana: 7. december 2017 ob 9.00 uri  
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

KOLEDAR DOGODKOV

Raziskovalna skupina

 • Jana Kozamernik

GRADIVO

 • poročilo (ob koncu projekta)
 • publikacija (ob koncu projekta)

 

 

Osnovne informacije

 • Naslov projekta: Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva
 • Obdobje trajanje projekta: 08/2017 – 11/2018
 • Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt / program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano