O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

Spletni izobraževalni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja

Nina 0 1193


 Urbanistični inštitut RS ob Svetovnem dnevu zdravja in v Mesecu krajinske arhitekture 2021 organizira spletni dogodek osveščanja in prenosa znanja na občine ter druge zainteresirane, ki lahko s svojim delovanjem podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski ravni. Tokratno izobraževanje se bo osredotočalo na zelene površine in njihov pomen za spodbujanje gibanja prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja.
»Ven za zdravje« je slogan, ki povzema osrednjo temo dogodka, hkrati pa je to tudi naslov priročnika, ki ga je Urbanistični inštitut RS izdal leta 2019 v okviru programa, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Vabimo vas, da se pridružite brezplačnemu izobraževanju, ki bo potekalo v sredo, 7. aprila 2021 od 10:00 – 13:30 ure, preko spletne platforme ZOOM.

Namen dogodka bo osvetliti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in v tem kontekstu predstaviti pristop za načrtovanje zelenih površin pri pripravi občinskega prostorskega načrta. S tem bomo naslovili številna v času epidemije še bolj aktualna vprašanja o urejanju javnega prostora v občinah in naseljih. Zelo jasno se je namreč pokazala vrednost kakovostnega lokalnega okolja, bližina zelenih površin in rekreacijskih poti ter možnosti izbire in pogojev za različne telesne dejavnosti zunaj.  Izostrilo se je tudi dejstvo, da obstoj in dostopnost ustrezno urejenih javnih zelenih površin in drugih odprtih prostorov nista samoumevna. Za izboljšanje kakovosti bivanja, zdravo okolje in enakovredne možnosti je potrebno zagotoviti celovito prostorsko načrtovanje, upravljanje, obnovo in vzdrževanje. Na dogodku bodo predstavljene usmeritve za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje pogojev za aktiven življenjski slog prebivalcev. Odprta bo tudi razprava o dejanskih možnostih za večjo vključitev zahtev po kakovostno urejenem javno dostopnem prostoru v prostorske akte.

Program dogodka je na povezavi.

Prijave zbiramo najkasneje do 6. aprila 2021 do 12h na povezavi. Na dan pred dogodkom vam na vaš e-mail naslov pošljemo povezavo na spletno platformo ZOOM

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).

 

Program »Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj »Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano«.

RSS

Responsive image