Uvodna delavnica

Ljubljana: 7. december 2017 ob 9.00 uri  
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana


Osnovni cilji uvodne delavnice so bili: 

 • podrobnejša predstavitev relevantnih strokovnih tematik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti s strani ekipe UIRS 

 • preveritev potreb in pričakovanj bodočih uporabnikov smernic ter

 • uskladitev pogledov in podrobnejše vsebine izvajanja programa in rezultatov.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Blaž Jamšek, Fotoarhiv UIRS, Human Cities, 2016.

Delavnica 1: Vidiki načrtovanja in kakovosti zelenih površin

Ljubljana: 27. marec 2018 ob 9.00 uri  

1. del: terenski ogled (Severni mestni park – Navje, Ljubljana in drugi odprti prostori v središču mesta)
2. del: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana


Osnovni cilji delavnice so bili: 

 • predstavitev različnih javnih odprtih prostorov v Ljubljani (terenski ogled) ter pogovor o načrtovanju teh prostorov za spodbujanje telesne dejavnosti,
   
 • doživljanje zelenih površin in peš dostopnosti v praksi - izkustvo privlačnosti in ustreznosti prostora za hojo in druge aktivnosti, o pomenu doživljanja prostora, povezanosti odprtih prostorov v naseljih ter drugih vidikih,
   
 • predstavitev kompleksnosti prostorskega načrtovanja ter procesa načrtovanja zelenih površin na konkretnem primeru - od opredelitev v OPN in zelenega sistema do konkretne izvedbene ravni in vidikov upravljanja ter vzdrževanja (primer ogledanega Severnega mestnega parka Navje v Ljubljani),
   
 • izpostavitev izhodišč za kriterije in kazalnike zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti, ki bodo osnova za oblikovanje smernic.

 

Foto: © UIRS, 2018

Delavnica 3: Testiranje smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva na pilotnem primeru Občine Kočevje 

Ljubljana: 24. januar 2019 ob 9.00 uri
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

Osnovni namen delavnice je bila konkretna preveritev možnega procesa in vsebine opredelitve smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti in aktivnega življenjskega sloga na primeru občine Kočevje. Delavnica je obsegala vsebine predstavitev analiz občine Kočevje in izhodišč za oblikovanje smernic, razpravo o osnutku smernic na podlagi ugotovitev analiz in uskladitev glede nadaljnjega dela.

Foto: © UIRS, 2019

Delavnica 4: Posvetovalna medresorska delavnica na temo priprave splošnih smernic s področja javnega zdravja z vidikov načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva in omogočanje zdravega življenjskega sloga 

Ljubljana: 9. maj 2019 ob 10.00 uri 
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

Delavnica je potekala v treh delih:

1. del je bil namenjen predstavitvi projekta in udeležencev delavnice,

V 2. delu je potekala vodena razprava z namenom izmenjave pogledov, iskanja skupnih točk in možnosti medsebojnega povezovanja za podporo temam krepitve zdravja in spodbujanja telesnih dejavnosti.

V 3. delu pa so se obravnavala vprašanja vključevanja nosilcev urejanja prostora v postopek priprave prostorskih aktov«

Foto: © UIRS, 2019

Okrogla miza "Ven za zdravje"

Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga 

 

Ljubljana: 17. oktober 2019 od 11. do 15. ure
Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana  (zgornja predavalnica, 2.nadstropje)

 

Program Ven za zdravje je obsegal pripravo celovitega pregleda raznovrstnih vidikov za ustrezno načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja.

Rezultat programa je priročnik, ki utemeljuje pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstavlja relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih zelenih površin za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Namen okrogle mize je podrobnejša predstavitev strokovnih vidikov, ki jih obravnava priročnik ter izmenjava mnenj in pogledov glede možnosti njegove uporabe pri prostorskem načrtovanju, ki spodbuja zdrav življenjski slog.

Program dogodka:

10.45 – 11:00
Prihod in registracija

11:00 – 11:40
Uvodni nagovori (dr. Marjeta Recek, MZ in dr. Igor Bizjak, UIRS)
Kratka predstavitev programa in priročnika (Jana Kozamernik in dr. Vita Žlender, UIRS)

11:40 – 12.00
Odmor s prigrizkom

12:00 – 15:00
Okrogla miza z vabljenimi gosti in širša vključujoča razprava
(dr. Peter Otorepec, NIJZ; viš. pred. Andrea Backović Juričan, NIJZ; dr. Matej Nikšič, UIRS; dr. Vlasta Vodeb, UIRS; Radovan Romih, RC Planiranje in ZAPS; dr. Petra Vertelj Nared, LUZ; mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto; predstavniki občin). 


Okroglo mizo bo moderirala Natalija Vrhunc.

 

Zaradi lažje organizacije prosimo za informativno prijavo, najkasneje do srede, 16. oktobra 2019.
Udeležba na dogodku je brezplačna.

 

Vabilo.pdf


Responsive image