Ven za zdravje

Anketa o telesni dejavnosti in zelenih površinah

Nina 0 1517
 
 
 


 Na Urbanističnem inštitutu RS izvajamo raziskavo, s katero želimo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajamo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želimo nadgraditi, zato vas prosimo, da nam z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Anketa je anonimna in namenjena vsem starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 12 minut časa. 

Prosimo vas, da izpolnite anketo, ki je na povezavi.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

*Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

RSS

Responsive image