Predstavitev programa Ven za zdravje 3 na sestanku Zdravih mest
Jana Kozamernik
/ Categories: Novice

Predstavitev programa Ven za zdravje 3 na sestanku Zdravih mest

11. maja 2023 smo predstavili program Ven za zdravje 3 na spletnem sestanku koordinatorjev zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest. 

Na sestanku koordinatorjev zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest smo skozi predstavitev Ali ima vaša občina dobro prakso? predstavili nadaljevanje programa Ven za zdravje, partnerje v programu, vsebino programa in aktivnosti, ki se bodo izvajale v triletnem obdobju. 

 

Med aktivnostmi programa, ki bodo zanimive za zdrava mesta so: priprava Zbirnika dobrih praks Ven za zdravje (v letu 2023), izvedba spletnih izobraževanj za občine in regije (v 2024 in 2025) ter svetovalnice, namenjene strokovni podpori občinam (razpis za občine konec 2023 in svetovalnice v 2024/25).

Podrobneje je bil predstavljen namen in pristop za pripravo Zbirnika dobrih praks urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti ter izvedba anketiranja z dvodelnim vprašalnikom oz. spletno anketo. Na sestanku se je prvi del vprašalnika  (Ali imate dobro prakso?) tudi testiralo med udeleženci. Končni vprašalnik bo v maju poslan vsem občinam. Tiste občine, ki bodo izrazile interes za sodelovanje za predstavitev dobrih praks, pa bomo povabili k izpolnitvi drugega dela vprašalnika (Kakšno dobro prakso imate?), izbrane dobre prakse pa bomo vključili v Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje.

--------------------------------------------------------------------

Ob testiranju ankete smo udeležence vprašali tudi po njihovem mnenju ali je tovrstna anketa občinam v pomoč pri prepoznavanju dobrih praks za preskrbljenost naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost ter katere osebe bi bile po njihovem mnenju relevantne za podajanje informacij o tovrstnih praksah.

Večina udeležencev je na prvo vprašanje odgovorila pritrdilno, na drugo vprašanje, ki pa je omogočalo rangiranje odgovorov od bolj pomembnega do manj pomembnega pa so rezultati pokazali, da so najpomembnejše predvsem osebe, delujoče na občini na področju prostorskega načrtovanja, javnost - lokalni prebivalci ter zaposleni na občini na področju družbenih dejavnosti. Tudi druge izpostavljene možnosti so bile v odgovorih zastopane (osebe s področja športa, zdravstva ipd.), kar kaže na to, da je urejanje zelenih površin pomembna tema, ki jo je potrebno naslavljati z več vidikov in vključevanjem različnih strok.

 

Previous Article Začetek programa Ven za zdravje 3
Next Article Razpis za občine: Ali se lahko vaša občina pohvali z dobro prakso urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti?
Print
1132

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Responsive image