Delavnica 1: Vidiki načrtovanja in kakovosti zelenih površin

Ljubljana: 27. marec 2018 ob 9.00 uri  

1. del: terenski ogled (Severni mestni park – Navje, Ljubljana in drugi odprti prostori v središču mesta)
2. del: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana


Osnovni cilji delavnice so bili: 

  • predstavitev različnih javnih odprtih prostorov v Ljubljani (terenski ogled) ter pogovor o načrtovanju teh prostorov za spodbujanje telesne dejavnosti,
     
  • doživljanje zelenih površin in peš dostopnosti v praksi - izkustvo privlačnosti in ustreznosti prostora za hojo in druge aktivnosti, o pomenu doživljanja prostora, povezanosti odprtih prostorov v naseljih ter drugih vidikih,
     
  • predstavitev kompleksnosti prostorskega načrtovanja ter procesa načrtovanja zelenih površin na konkretnem primeru - od opredelitev v OPN in zelenega sistema do konkretne izvedbene ravni in vidikov upravljanja ter vzdrževanja (primer ogledanega Severnega mestnega parka Navje v Ljubljani),
     
  • izpostavitev izhodišč za kriterije in kazalnike zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti, ki bodo osnova za oblikovanje smernic.

 

Foto: © UIRS, 2018

Responsive image