Delavnica 3: Testiranje smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva na pilotnem primeru Občine Kočevje 

Ljubljana: 24. januar 2019 ob 9.00 uri
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

Osnovni namen delavnice je bila konkretna preveritev možnega procesa in vsebine opredelitve smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti in aktivnega življenjskega sloga na primeru občine Kočevje. Delavnica je obsegala vsebine predstavitev analiz občine Kočevje in izhodišč za oblikovanje smernic, razpravo o osnutku smernic na podlagi ugotovitev analiz in uskladitev glede nadaljnjega dela.

Foto: © UIRS, 2019

Responsive image