Motivacija in percepcija

Doživljajski vidiki odprtega zelenega prostora v mestu pomembno vplivajo na počutje mestnih prebivalcev. Pogledi na zelenje imajo dokazano terapevtski vpliv, zelenje ugodno pozitivno vpliva na mestno mikroklimo, hkrati doprinaša k vizualni in zvočni podobi mesta skozi letne čase. Pomembno je, da so zeleni odprti prostori prisotni v doživljajskih slikah meščanov kot prijetni in dostopni, saj jih bodo tako bolj verjetno in bolj pogosto uporabljali v svojih vsakodnevnih rutinah in v rekreacijske namene. Proces doživljanja prostora je pogojen z značilnostmi opazovalca, hkrati pa obstajajo tudi splošni kulturološko pogojeni vzorci doživljanja - predvsem slednje je pomembno prepoznati in mestne zelene površine oblikovale na način, da jih bodo meščani doživljali kot privlačne in jih tako bolj verjetno aktivno uporabljali


Foto: © Blaž Jamšek, Fotoarhiv UIRS, Human Cities, 2017.

Responsive image