Foto: © Blaž Jamšek, Fotoarhiv UIRS, Human Cities, 2017.

Javna participacija

Participativno, t.i. od spodaj navzgor (urejanje javnih odprtih prostorov mesta lahko pomembno prispeva k razvoju občutka pripadnosti lokalne skupnosti svojemu bivalnemu okolju, večji povezanosti med prebivalci in prinaša prostorske ureditve, ki bolj odgovarjajo potrebam in pričakovanjem lokalnih prebivalcev. S takim pristopom k urejanju zelenih odprtih mestnih površin so lokalni prebivalci lahko aktivno vključeni tudi v vzdrževanje lokalnih zelenih prostorov, kar praviloma zagotavlja njihovo stalno urejenosti, znižuje neposredne stroške vzdrževanja, predvsem pa prispeva k redni fizični aktivnosti prebivalcev. Da bi se dosegali željeni rezultati, morajo biti pristopi k participativnemu urejanju in vzdrževanju odprih zelenih mestnih površin prilagojeno značilnostim in zmožnostim konkretne lokalne skupnosti.


Responsive image