Dostopnost in varnost zelenih površin za telesno dejavnost

sodita med osnovni zahtevi za ustrezno načrtovanje zelenih površin. Zelene površine moramo načrtovati tam, kjer živijo ljudje in so območja dostopna za prebivalce, če seveda želimo, da se bodo uporabljale kot okolja za spodbujanje telesne dejavnosti. V praksi načrtovanja to pomeni, da so tipi zelenih površin (park, otroško igrišče, sprehajališče, športna igrišča, ...) na dostopnih lokacijah, ustrezno opremljeni, varni, prilagojeni vsem uporabnikom in upoštevajo lokalno okolje.

Delovni sklop dostopnost bo v tem smislu obravnaval tri medsebojno povezane vidike:

  • dostopnost območij namenske rabe zelenih površin v OPN,

  • demografski vidiki dostopnosti zelenih površin za vse dejanske, bodoče in potencialne uporabnike v lokalnem okolju,

  • dostopnost in varnost zelenih in rekreacijskih površin za vse uporabnike.

Rezultat delovnega sklopa bodo kriteriji/kazalniki za analizo potencialnih uporabnikov zelenih površin, oceno dostopnosti namenske rabe prostora in različnih tipov zelenih površin. V projektu bo izbrano pilotno območje, ki bo osnova za verifikacijo kriterijev in predvsem ilustracijo vseh treh vidikov dostopnosti do zelenih površin.


Foto: © Blaž Jamšek, Fotoarhiv UIRS, Human Cities, 2016.

Responsive image